Innovatieparadox 

Wij gebruiken allemaal technologie omdat het iets toevoegt aan ons leven. Denk aan de Google Maps, agenda, Sociale media, etc. Het leven wordt er leuker en vaak ook gemakkelijker van. Het bijzondere is nu dat veel technologie zo aangepast wordt dat ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen maken. Zo kan het ook hun leven leuker en gemakkelijker maken.

Om eens goed uit te werken hoe technologie een bijdrage kan leveren aan kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking heb ik er de acht pijlers van kwaliteit van bestaan bij gepakt. Vervolgens heb ik bij iedere pijler bedacht hoe technologie daar een bijdrage aan kan leveren. Ik begon bij ‘lichamelijk welbevinden’ en tikte er driftig op los. Er zijn allerlei apps, toepassingen, games en andere hippe apparaten die echt een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van het lichamelijk welbevinden.

Nadat ik een aantal pijlers gehad had, wilde ik ook de negatieve invloed benoemen. Tijdens mijn cursussen krijg ik daar veelvuldig vragen daarover. De negatieve invloed die veel begeleiders zien heeft meestal niets te maken met de technologie, maar met de beperking van de persoon die de technologie gebruikt. Maar wat is die negatieve invloed dan wel?

De belangrijkste negatieve invloed van technologie is de afwezigheid van technologie in het leven van mensen met een beperking. Dat de technologie – die zo’n belangrijke invloed heeft op de kwaliteit van ons aller dagelijks leven – niet beschikbaar is voor de mensen die het misschien wel het hardste nodig hebben, dat is echt kwalijk. En dit noemen we de innovatieparadox:

Innovations-need paradox: ‘The individuals or other units in a system who need the benefits of a new idea (the less educated, less wealthy, and the like) are generally the last to adopt an innovation. The units in a system who adopt first generally least need the benefits of the innovation.” Rogers, M. (2003) Diffusions of innovations. 

Gelukkig komt er steeds meer technologie beschikbaar voor mensen met een beperking. En belangrijker nog: steeds meer mensen zien in wat voor onschatbare waarde technologie kan spelen in het leven van mensen met een beperking.

Dit stuk is tevens verschenen als opiniestuk in Markant, maandblad voor de gehandicaptensector. jaargang 18 – nr. 4- mei 2013

← Terug naar blog

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!