Disrupt Your Own Business workshop 

Disruptieve organisaties kenmerken zich door producten of diensten extreem te innoveren door snel en hoogwaardig in te spelen op klantbehoeften, snelle besluitvorming en slim gebruik te maken van de technologie. Disrupt Your Own Business is een methode om op een gestructureerde manier disruptief te innoveren en organiseren. Hier leest u over de aanpak en het concrete programma van de workshop zelf.

Disruptie

Steeds meer grote organisaties verliezen marktaandeel aan nieuwe spelers in hun markt. Nieuwe concurrenten zijn enerzijds grote technologieconcerns die hun platform en positie effectief inzetten om bestaande sectoren te vernieuwen en anderzijds snel opkomende start-ups. Zo nam Uber recent een groot marktaandeel over van bestaande spelers in de taximarkt en hebben Hilton en Marriott hotels plotseling te maken met serieuze concurrentie van AirBnB.

Kat uit de boom?

Waar dit in de corporate wereld al dagelijkse realiteit is, begint disruptie in de zorg inmiddels ook serieuze vormen aan te nemen. De vraag is echter: is uw organisatie innoverend en concurrerend genoeg voor deze toekomst? Kunt u concurreren tegen het hoge verandertempo en innovatieve vermogen van deze nieuwe spelers of verliest u binnenkort ook marktaandeel aan de (naderende) Uber’s en AirBnB’s in uw markt? De meeste organisaties kijken de kat uit de boom door de concurrentiekracht van deze nieuwe spelers af te wachten. Wanneer deze duidelijk is, worden zij overspoeld door een stortvloed aan vraagstukken over hoe bestand hun eigen organisatie is tegen disruptie en wat er nodig is om hierop te kunnen reageren. Met een serieuze achterstand tot gevolg.

Proactief inspelen

Met de Disrupt Your Own Business workshop kijkt u niet de kat uit de boom, maar speelt u proactief in op ontwikkelingen door zelf de potentiële Uber in uw markt te verzinnen. Het programma duurt een dagdeel en bestaat uit zes onderdelen.

Onderdeel 1 | Analyse pijnpunten

Om te voorkomen dat we mooie concepten verzinnen en vervolgens er geschikte problemen voor gaan zoeken, zetten we in dit onderdeel de belangrijkste aanleidingen voor de beoogde innovatie uiteen. Door pijnpunten te inventariseren, kunnen we later in het programma een sterk afgebakende scope bepalen en zeer gerichte oplossingen bedenken. We brengen de volgende pijnpunten in kaart:

  • Pijn en behoeften cliënten/ patiënten;
  • Pijn vanuit de organisatie;
  • Organisatorische ankers die maken dat innovatie niet van de grond komt.

Onderdeel 2 | Entering start-up

Doel: tabula rasa mindset. Start-ups denken niet in termen van “zo doen we het nu eenmaal”, “dit hebben we al geprobeerd” of “we moeten het nu eenmaal doen met deze middelen of die mensen”. Om radicaal te innoveren is een blanco vel nodig en moet je loskomen van alle denkbare ankers waarmee je vast zit aan denkpatronen. Kortom vanaf dit onderdeel ben je niet meer in dienst van je huidige organisatie (met haar historie en vaste manieren van doen) maar ben je onderdeel van de concurrerende start-up X waarmee we een disruptief concept ontwikkelen, gaten schieten in de bedrijfsvoering en propositie van je voormalig werkgever. Dit met als doel om bestaand marktaandeel te veroveren.

Onderdeel 3 | Inspiratiesessie trends en ontwikkelingen

Presentatie van trends en ontwikkelingen onder klanten, in de zorgsector en op technologisch vlak die zorgen voor disruptie. We verkennen maatschappelijke trends, vernieuwende concepten en exponentiële technologieën. De trends en ontwikkelingen worden vertaald naar kansen en vormen zo gezamenlijk krachtvoer voor de brainstorm die volgt.

disruptie in de zorg

 

Onderdeel 4 | BHAG

Voordat we de brainstorm beginnen, bepalen we de BHAG: het Big Hairy Audacious Goal. Ofwel een op het eerste oog absurd lijkend doel. Een dergelijk absurd doel is nodig om een exponentiële verbetering van het bestaande aanbod te kunnen bedenken. In de formulering van een dergelijk doel wordt direct duidelijk dat we het bij lange na niet redden met een verbetering van het bestaande. Daarmee treedt de wet van Parkinson in werking, waarmee we in de juiste modus staan voor een vruchtbare brainstorm.

Onderdeel 5 | Brainstorm

Op basis van de pijnpunten, de gepresenteerde trends, ontwikkelingen en kansen en het bepaalde doel, starten we de brainstorm. Deze brainstorm bestaat uit verschillende iteraties waarbij het concept steeds verder aangescherpt wordt. De iteraties worden gevoed met behulp van een toolset aan mechanieken om nieuwe concepten en businessmodellen te kunnen bedenken. Aan het eind van de brainstorm hebben we een of meerdere concepten bedacht.

Onderdeel 6 | Terug naar morgen

Vele brainstorms vinden plaats in de kroeg. Resultaten belanden vaak op een bierviltje welke vervolgens als memorabilia verstoffen op een plank in de kast. Echte innovatie vereist commitment, doorzettingsvermogen en concretisering. In dit onderdeel richten we ons daarom onder meer op de vragen:

  • Wat maakt dit concept uniek?
  • Welke stappen zijn nodig om van A naar Z te komen?
  • Wat is er organisatorisch nodig om de benodigde stappen op korte termijn te realiseren?

Aan de slag?

Heeft u in uw organisatie ook een pijnpunt dat een disruptieve aanpak kan gebruiken? Neem contact op met Wouter Wolters en verken de mogelijkheden van een disruptietraject.

Meer inspiratie opdoen? Vraag naar onze inspiratiesessie, lees onze blogs of de whitepaper over disruptie in de zorg.

← Terug naar blog

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!