Buro Wisselstroom ontwikkelt handreiking eHealth implementeren 

Eerder deden we uitgebreid onderzoek naar de behoefte aan kennis en informatie over eHealth implementatie onder eHealth-programmamanagers, -projectleiders, -projectmedewerkers, innovatiemanagers en -medewerkers. Het bracht een mooi inzicht in de veelomvattendheid van implementeren en waar zoal behoefte aan is. Overduidelijk was de behoefte naar antwoord op de vraag “Maar hoe dan?!”. We zijn dan ook erg blij en gelijktijdig trots om te melden dat we nu ook de opdracht van Zorg voor innoveren (ZonMw, Zorginstituut Nederland, NZa en het ministerie van VWS) hebben gekregen om een handreiking te ontwikkelen.

Zorg voor innoveren heeft als doel om zorgorganisaties en leveranciers op weg te helpen met innoveren door middel van informatie, inspiratie en verbinding. In de lijn van het doel van Zorg voor innoveren, wordt de handreiking kort en krachtig (geen handboek) en moet het mensen handelsperspectief gaan geven bij het implementeren van eHealth-toepassingen.

Inhoud handreiking

De handreiking kent 6 onderdelen. In het inleidende onderdeel gaan we in op de aanleidingen die we zien voor implementeren. Ook gaan we in op wat implementeren is en wat het belang ervan is. Tot slot lichten we op hoofdlijnen ons 5-fasenmodel van implementeren toe.

Deze gebruiken we vervolgens als kapstok voor de overige vijf onderdelen van de handreiking door  uitgebreid uit te werken hoe je aan elk fase invulling geeft. Binnen elke implementatiefase gaan we in op een aantal inhoudelijke onderwerpen die specifiek zijn voor de betreffende implementatiefase. Daarnaast beschrijven we voor elke fase;

  • Controlevragen waarmee je kunt nagaan of je alles hebt gedaan om naar de volgende implementatiefase kunt doorgaan;
  • Praktische tips en tricks;
  • Meer info/ aan de slag met links en korte verwijzingen naar achtergrondinformatie of verwijzing naar nadere beschrijving van werkvormen.

Bekijk de handreiking hier 

Publicatie

De handreiking is begin 2019 gepubliceerd op zorgvoorinnoveren.nl als onderdeel van de kennisbank Implementatie. Doel van onder meer ZonMw en VWS is om in haar toekomstige programma’s nadrukkelijk meer aandacht te besteden aan implementatie van innovaties in de zorg waarbij verwezen zal worden naar de handreiking en het 5-fasenmodel. Het moge duidelijk zijn dat we daar best trots op zijn!

Aan de slag?

Geïnteresseerd in kennis en vaardigheden op het gebied van implementatie van eHealth? Lees en meld je aan voor de uitgebreide en praktijkgerichte masterclassreeks die we vanaf najaar 2019 organiseren in samenwerking met Health Valley.

← Terug naar blog

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!