SET Covid19 – nieuwe subsidie voor zorg op afstand 

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden. Denk daarbij aan beeldbellen, online behandeling, apps om een indicatie te stellen, digitale medicatiecontrole, apps om mantelzorgers te ontlasten en medicatiedispensers etc.

Nieuwe subsidieregeling per 25 maart

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft vandaag een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd om de snelle implementatie en opschaling van zorg op afstand te stimuleren. Met de subsidie kunt u maximaal €50.000,- aanvragen voor de aanschaf van apparatuur, licenties en hulp bij het implementeren van deze toepassingen. Door het goed te implementeren, zorgt u ervoor dat de digitale toepassingen daadwerkelijk gebruikt worden.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

 1. De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen.
 2. De aanvrager vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.
 3. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn er op gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen.
 4. De aanvrager beschrijft in een beknopt plan van een paar A4 via welke stappen hij zorg op afstand gaat realiseren (deze informatie volgt 25 maart 2020 op mijnrvo.nl).
 5. De subsidie draagt bij aan 1 van onderstaande punten:
  a. de kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen;
  b. loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding; c. externe inhuur van personeel voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties.
  c. externe inhuur van personeel voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties.
 6. De aanvrager geeft een de-minimisverklaring af. U vindt deze op de pagina Standaardformulieren.
 7. De looptijd van een project is maximaal 9 maanden.

Aanvraag

Een zorgorganisatie die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers kan een aanvraag indienen. Zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis komt ook in aanmerking. Dit doet u door in een beknopt plan van een paar A4 te beschrijven via welke stappen u zorg op afstand in uw organisatie gaat realiseren.

Aanbieders van zorg kunnen een aanvraag indienen vanaf 25 maart 2020, via mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook de benodigde formulieren voor een aanvraag, inclusief een format voor het stappenplan. U hoeft voor deze aanvraag geen samenwerkingsverklaring bij te voegen. De beoordelingscriteria zijn versoepeld, de criteria van de reguliere SET zijn ook niet van toepassing voor deze subsidie. Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag en kunt u bij goedkeuring aan de slag.

Hulp bij aanvragen, aanschaf en implementatie

Buro Wisselstroom is gespecialiseerd in digitale zorginnovatie en implementatie. Wij hebben ruim 12 jaar ervaring met digitale zorgprojecten en het begeleiden van implementaties. We helpen u daarom graag bij het doen van de aanvraag, het selecteren van de juiste oplossing en vooral bij de implementatie ervan. Meer weten of kennismaken? Neem contact op met ons op.

← Terug naar blog

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!