Hoe we helpen 

Een succesvol zorginnovatieproject is vaak een organisatorische verandering. Dit vraagt een strategische inbedding van digitale zorginnovatie en een brede betrokkenheid. We hechten daarbij veel waarde aan verbinding met uw organisatie, medewerkers en cliënten. Met een gerichte aanpak en open blik zorgen we dat digitale zorginnovatie leidt tot waarde in de praktijk en daadwerkelijk gebruikt wordt. We helpen u in alle fases van een succesvolle implementatie:

Visie en strategie 

We creëren inzicht in behoeften en relevante ontwikkelingen om te bepalen waar innovatie het meest loont voor uw cliënten/ patiënten en uw organisatie. Uitgangspunt is dat uw organisatiedoelen het kader voor innovatie vormen en dat innovatie gericht is op zowel klant als medewerker.

Planvorming 

We zetten de ontwikkelde visie en strategie om in concrete plannen. Daarbij brengen we de impact van de plannen op mensen, middelen en de organisatie in kaart. Ook is helder welke concrete vervolgstappen genomen moeten worden en welke commitment daarbij benodigd is. Dit stelt u in staat om een gedegen besluit te nemen over het wel/ niet doorzetten van de voorgenomen innovatie.

Ontwikkeling begeleiden 

Samen met gebruikers en een leverancier helpen we de digitale zorgtoepassing gebruiksklaar te maken (ontwikkelen/ configureren) en uw organisatie startklaar te maken voor de uitvoering (werkprocessen ontwerpen en vaardigheidstraining). We houden hierbij constant vinger aan de pols om te zorgen dat er ontwikkeld wordt in lijn met de visie en strategie.

Uitvoering en evaluatie 

In pilots wordt ervaring opgedaan met de toepassing en de ontworpen werkprocessen. Centraal hierbij staan het ervaring opdoen met (structureel) gebruik van de digitale zorgtoepassing en realisatie van de beoogde meerwaarde. Op basis van intervisie en evaluatie wordt bijgeschaafd tot een definitief werkproces.

Opschaling 

Op basis van het gestandaardiseerde werkproces helpen we u op te schalen naar structurele en organisatiebrede inzet van de digitale zorgtoepassing.

Direct aan de slag 

Kennismaking door vraagverheldering

U weet dat de schoen wringt, maar nog niet waar. We maken graag vrijblijvend kennis door in een korte interactieve sessie van een uur uw vragen terug te brengen naar een helder omschreven probleem en via welke stappen we u kunnen helpen.

Masterclass ‘Gericht innoveren en duurzaam implementeren’

Samen met partners organiseren we meerdaagse trainingen en masterclasses gericht innoveren en duurzaam implementeren van zorginnovaties. Aan de hand van een gestructureerde methodiek, stappenplan en interactieve werkvormen leer je hoe je ontdekt waar innovatie het meest loont, hoe je iedereen betrekt en samen de verandering in goede banen leidt. Mét draagvlak binnen alle geledingen van je organisatie.

We verzorgen zowel open als we incompany masterclassreeksen (zie bijvoorbeeld de programma’s die we begeleid(d)en voor de IVVU en het innovatieplatform ouderenzorg Den Haag). Meer informatie? Neem contact op!

Inspiratie

Geef innovatie binnen uw organisatie een kickstart. Tijdens congressen en incompany verzorgen we met grote regelmaat inspiratiesessies, workshops en masterclasses over:

Heeft u binnen uw organisatie behoefte aan meer medewerkers die vaardig zijn in gericht innoveren en duurzaam implementeren? Dan wijzen we u graag op onze open 8-daagse masterclassreeks Implementatie van eHealth. Ook verzorgen we meerdaagse incompany masterclassreeksen over gericht innoveren en duurzaam implementeren (zie bijvoorbeeld ons werk voor de IVVU en het innovatieplatform ouderenzorg Den Haag).

Projectleiding en programmamanagement

Voor als u behoefte heeft aan ervaren mensen om uw innovatieplannen te realiseren of met u te sparren over uw plannen en te nemen stappen.

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!