Hoe we helpen 

Een succesvol zorginnovatieproject is vaak een organisatorische verandering. Dit vraagt een strategische inbedding van digitale zorginnovatie en een brede betrokkenheid. We hechten daarbij veel waarde aan verbinding met uw organisatie, medewerkers en cliënten. Met een gerichte aanpak en open blik zorgen we dat digitale zorginnovatie leidt tot waarde in de praktijk en daadwerkelijk gebruikt wordt. We helpen u in alle fases van een succesvolle implementatie:

Visie en strategie 

We creëren inzicht in behoeften en relevante ontwikkelingen om te bepalen waar innovatie het meest loont voor uw cliënten/ patiënten en uw organisatie. Uitgangspunt is dat uw organisatiedoelen het kader voor innovatie vormen en dat innovatie gericht is op zowel klant als medewerker.

Planvorming 

We zetten de ontwikkelde visie en strategie om in concrete plannen. Daarbij brengen we de impact van de plannen op mensen, middelen en de organisatie in kaart. Ook is helder welke concrete vervolgstappen genomen moeten worden en welke commitment daarbij benodigd is. Dit stelt u in staat om een gedegen besluit te nemen over het wel/ niet doorzetten van de voorgenomen innovatie.

Ontwikkeling begeleiden 

Samen met gebruikers en een leverancier helpen we de digitale zorgtoepassing gebruiksklaar te maken (ontwikkelen/ configureren) en uw organisatie startklaar te maken voor de uitvoering (werkprocessen ontwerpen en vaardigheidstraining). We houden hierbij constant vinger aan de pols om te zorgen dat er ontwikkeld wordt in lijn met de visie en strategie.

Uitvoering en evaluatie 

In pilots wordt ervaring opgedaan met de toepassing en de ontworpen werkprocessen. Centraal hierbij staan het ervaring opdoen met (structureel) gebruik van de digitale zorgtoepassing en realisatie van de beoogde meerwaarde. Op basis van intervisie en evaluatie wordt bijgeschaafd tot een definitief werkproces.

Opschaling 

Op basis van het gestandaardiseerde werkproces helpen we u op te schalen naar structurele en organisatiebrede inzet van de digitale zorgtoepassing.

Direct aan de slag 

Kennismaking door vraagverheldering

U weet dat de schoen wringt, maar nog niet waar. We maken graag vrijblijvend kennis door in een korte interactieve sessie van een uur uw vragen terug te brengen naar een helder omschreven probleem en via welke stappen we u kunnen helpen.

Masterclass eHealth leren implementeren

Samen met Health Valley Academy organiseren we een uitgebreide en praktijkgerichte masterclassreeks implementatie van eHealth. Aan de hand van een gestructureerde methodiek en stappenplan leer je hoe je een eHealth-project uitrolt. Mét draagvlak binnen alle geledingen van je organisatie. Sterker nog, na het afronden van de masterclass staat je eerste eHealth-project al in de steigers. Kijk voor meer informatie op http://www.ehealthlerenimplementeren.nl.

Ook verzorgen we meerdaagse incompany masterclassreeksen over gericht innoveren en duurzaam implementeren (zie bijvoorbeeld de programma’s die we begeleid(d)en voor de IVVU en het innovatieplatform ouderenzorg Den Haag).

Inspiratie

Geef innovatie binnen uw organisatie een kickstart. Tijdens congressen en incompany verzorgen we met grote regelmaat inspiratiesessies, workshops en masterclasses over:

Heeft u binnen uw organisatie behoefte aan meer medewerkers die vaardig zijn in duurzaam innoveren en implementeren? Dan wijzen we u graag op onze open 8-daagse masterclassreeks Implementatie van eHealth (in samenwerking met Health Valley). Ook verzorgen we meerdaagse incompany masterclassreeksen over gericht innoveren en duurzaam implementeren (zie bijvoorbeeld ons werk voor de IVVU en het innovatieplatform ouderenzorg Den Haag).

Projectleiding en programmamanagement

Voor als u behoefte heeft aan ervaren mensen om uw innovatieplannen te realiseren of met u te sparren over uw plannen en te nemen stappen.

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!