Rik van Dijk 

Beweging

Beweging brengen in de zorgsector door (digitale) innovatie, dat is de ambitie van Rik. Wanneer Rik spreekt over innovatie, dan gaat het wat hem betreft niet alleen over de nieuwste technologische snufjes, maar voornamelijk over veranderende werkprocessen zoals nieuwe verhoudingen tussen managers en werknemers, het vertrouwen krijgen in de systemen die gebruikt worden, het oplossen van ‘oud zeer’ en het nauw betrekken van de mensen die zorg ontvangen.  

Doorbreek dat muurtje

Met zijn achtergrond in maatschappelijk werk en bestuurskunde zit de energie van Rik in de brug slaan tussen organisatie- en bestuursniveau. Het draait om het verstaan van elkaars taal en het bij elkaar brengen van elkaars leefwereld. Rik is hierin de verbinder, die gezamenlijke ambities, visies en opvattingen bij elkaar brengt, zodat de organisatie als één geheel optrekt bij innovatie. Het zijn per slot van rekening de mensen die de vernieuwing uiteindelijk moeten gaan omarmen. Dit is een van de belangrijkste sleutels tot succesvol vernieuwen.

Advies met een vleugje energie

Om die eenheid te bereiken werkt Rik op verschillende manieren. Zo is hij graag de luisteraar, die doorvraagt en de kern van de boodschap probeert te vatten. Hij krijgt hierdoor snel een beeld van wat mensen belangrijk vinden en waar zich het draagvlak bevindt. Naast een luisteraar is hij de aanjager van vernieuwing. Met een gezonde dosis enthousiasme en overtuigingskracht neemt hij mensen mee in ideeën om het werk anders te organiseren. Tot slot gebruikt Rik frisse en eigentijdse manieren van werken, zoals aspecten uit de Design Thinking methodiek. Hierdoor worden zelfs de meest complexe innovaties zichtbaar voor de mensen in de organisatie. Zo zorgt Rik voor de nodige betrokkenheid en maakt hij innoveren simpelweg leuk.

Let’s go!

Kortom: Rik brengt de organisatie graag in beweging van binnen uit. Hij deed dit al eerder voor Academy het Dorp in Arnhem, waar hij het bestuursorgaan adviseerde over sturingsmodellen voor samenwerken. Momenteel brengt hij beweging bij Stichting Quarijn, waar hij betrokken is bij verschillende innovatietrajecten rondom domotica en de Wet Zorg & Dwang.

Verbind met Rik via Linkedin

Stuur Rik een mail

Projecten van Rik 

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!