Visie 

Samen op weg richting waardevolle zorg in het digitale tijdperk, dat is waar we voor gaan bij Buro Wisselstroom! Het gaat daarbij in eerste instantie over de menselijke kant en pas in tweede instantie over technologie. Je kunt immers de beste technologie ter wereld onder handen hebben; technologie zelf lost niets op! Je bent nergens zonder cliënten, patiënten en medewerkers die de meerwaarde zien van de noodzakelijke verandering en de digitale innovatieve toepassing daadwerkelijk gebruiken.

Digitale innovatie is boven alles mensenwerk!

Digitale innovatie is kortom boven alles mensenwerk! Dit blijkt ook uit de vele onderzoeken die uitwijzen dat succesvolle en duurzame veranderingen voor 25% bestaan uit technologische innovatie en voor 75% uit sociale innovatie. Continue aandacht voor het menselijke deel van digitale zorg is cruciaal en zorgt voor duurzaam gebruik. Dit menselijk deel krijgt vorm door samen met u te onderzoeken hoe zorg zo plezierig, efficiënt en effectief mogelijk gemaakt kan worden met behulp van digitale zorginnovatie.

Substantiële meerwaarde

Vanuit de overtuiging dat implementatie van digitale zorg gelijk staat aan organisatieverandering, pakken we dit aan vanuit een integrale benadering. Dit betekent dat we continu gericht zijn op gemene delers waarbij de digitale zorginnovatie voor elke relevante stakeholder substantiële meerwaarde moet opleveren. Immers zonder meerwaarde geen motivatie voor verandering. Kortom vanuit het perspectief van de cliënt/ patiënt maar ook vanuit de medewerker en de organisatie.

Zo helpen we u te zorgen dat:

 

Lees meer over onze diensten

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!