Privacy 

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buro Wisselstroom verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken e-mailadres en gegevens over uw activiteiten op onze website. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

We verwerken deze gegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven), u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, u uit te nodigen voor events (nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven) en als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

U kunt op de website aangeven dat u toestemming geeft dat wij u onze nieuwsbrief toesturen. Indien u dat doet, dan verzamelen we uw gegevens (naam, organisatie en email-adres). U kunt te allen tijde uw toestemming voor het versturen van deze nieuwsbrief intrekken door te mailen naar info[@]BuroWisselstroom.nl vanaf het emailadres waarop u de nieuwsbrief ontvangt. Uw afmelding geschiedt binnen 2 weken en u ontvangt hiervan een bevestiging.

U kunt zich via onze website (of als reactie op een uitnodiging via e-mail) soms aanmelden voor een event. Afhankelijk van het soort event hebben wij een minimale set aan gegevens nodig om dit event te kunnen organiseren. We verzamelen uw naam en emailadres en indien nodig andere gegevens die op het inschrijfformulier (of in de mail) vermeld zijn. U kunt zich afmelden voor een event door te mailen naar info[@]BuroWisselstroom.nl.

Delen met anderen

Buro Wisselstroom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Buro Wisselstroom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Buro Wisselstroom gebruikt enkel functionele (geen analytische cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Buro Wisselstroom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen onthouden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Stuur in dat geval uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar info[@]BuroWisselstroom.nl.

Buro Wisselstroom zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, uw verzoek uitvoeren en u hiervan op de hoogte stellen.

Beveiliging

Buro Wisselstroom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[@]BuroWisselstroom.nl.

De website van Buro Wisselstroom wordt onderhouden door:

Fat Pixel
Lijsterboog 21
5081 RM Hilvarenbeek
post[@]fatpixel.nl
06 249 32323
KVK 09208611

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons opnemen via info[@]BuroWisselstroom.nl.

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!