Centrum Voor Dienstverlening verkenning innovatie van ambulante dienstverlening 

Centrum Voor Dienstverlening wil graag verkennen waar het het meest loont om te innoveren binnen de ambulante dienstverlening. Doel daarbij is om cliënten meer eigen regie, autonomie en zeggenschap te geven over begeleidingsdoelen en de leefgebieden waar de cliënt aan werkt. Wat hopelijk weer bijdraagt aan voorkoming of vertraging van zwaardere zorg. Ook is het doel om digivaardigheden en volwaardige deelname aan de samenleving te stimuleren. Aan de kant van medewerkers is het doel te onderzoeken of medewerkers beter gefaciliteerd kunnen worden in de uitvoering van hun werk en hen zo te ontlasten.

Activiteiten

Om te kunnen bepalen waar innovatie het meest loont binnen de ambulante dienstverlening van CVD, wat ervoor nodig is om te komen tot een goede inrichting van de oplossing en structurele inzet ervan, nemen we samen met cliënten, medewerkers en het managementteam de komende periode de volgende stappen:

1. Gezamenlijke kick-off bijeenkomst
2. Onderzoek naar de belangen en behoeften van de organisatie/ MT
3. Onderzoek naar de belangen en behoeften van cliënten en medewerkers (a.d.h.v. klantreizen)
4. Gezamenlijke terugkombijeenkomst: gemene delers
5. Go/ no go scope en fasering van de implementatie

Sessies MT

CVD op tv

Recent maakte het TV-programma 5 Days inside ook een indringende reportage bij CVD vol prachtige verhalen die raken en inspireren. Bekijk hier de trailer:

Geïnteresseerd geraakt? Meer informatie?

Heeft u inhoudelijke vragen over dit project of wilt u verkennen of een van deze activiteiten ook interessant is voor uw organisatie? Neem dan contact op met Wouter Wolters van Buro Wisselstroom: wouter@burowisselstroom.nl of 06 – 50 549 859.

← Terug naar projecten

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!