Eleos GGZ: visie en strategie identiteitsgebonden eHealth 

Wat was de vraag?

Naar aanleiding van een eerdere samenwerking vroeg José Geertsema (manager zorginnovatie & eHealth en adviseur RvB) mij om voor Eleos een integrale visie en strategie te vormen op eHealth en een plan van aanpak te maken om dit in de praktijk te kunnen brengen.

Waarom was het nodig?

Eleos maakt de overstap van een medische benadering naar een herstelbenadering. Dit betekent inhoudelijk dat de zorg meer op maat aangeboden moet worden en meer uitgaat van de drijfveren, behoeften en mogelijkheden van cliënten waarmee gelijktijdig meer regie voor de cliënt ontstaat. Ook wilde Eleos meer samenhang creëren tussen haar corporate site, de psycho-educatieve modules, de blended behandelingen en de ontwikkelingen van zorgpaden binnen Eleos.

Wat is er mogelijk gemaakt?

De ambities en plannen van Eleos voor online dienstverlening zijn groot en breed. Online dienstverlening raakt elk aspect van je organisatie. De invoering van een nieuwe herstelgerichte website, online psycho-educatie, blended en stand alone behandeling behelst dan ook een forse organisatieverandering. Een groot risico daarbij is dat elk project op zich komt te staan en voor medewerkers gevoelsmatig tal van verandertrajecten worden ingezet, met verandermoeheid als gevaar. Er is daarom veel aandacht besteed aan het creëren van samenhang om te zorgen dat de afzonderlijke onderdelen van het innovatie-programma elkaar versterken.

Dit betekent zowel samenhang in de manier waarop een cliënt geholpen wordt als samenhang in de manier waarop dit georganiseerd en gefaciliteerd wordt middels online dienstverlening. Belangrijke onderdelen uit de visie en strategie zijn: herstelbenadering, cliënt voorop, stepped care, matched care, eenduidigheid en integraal aanbod. De uitwerking van concrete ambities, doelen, projectresultaten en de projectorganisatie in het plan van aanpak, brachten een versnelling in de realisatie van de impact van het programma.

Userstories

Naast de visie en strategie hebben we tevens de projectleiding verzorgd voor de ontwikkeling van een groot aantal psycho-educatie modules en de nieuwe website, een selectietraject begeleid ten behoeve van een online behandelplatform en een traject begeleid dat leidde tot de oprichting van een nieuw label dat geheel gericht is op online behandeling.

Hoe was de samenwerking?

Ik kijk terug op een goede samenwerking met José, haar team en het MT. Ik heb José leren kennen als een ongekend snelle denker, voortvarende beslisser en een groot hart voor cliënten/patiënten! Ook heb ik José ervaren als iemand die sterk gelooft in de combinatie van face to face en digitale zorginnovatie. Zij is daarnaast een verbinder pur sang en tevens zeer creatief. Ondanks de omvang, complexiteit en druk op het project gaf José veel ruimte, wat de samenwerking zeer prettig, voortvarend en vruchtbaar maakte.

“Samenwerken met Wouter betekent voor mij eerst werken met plezier. Wouter is sterk in denken vanuit de cliënt en gebruiker. Welke waarde voegen we toe door (digitale) innovatie? In het samenwerken in strategische vraagstukken zijn we complementair aan elkaar en ook dat zegt iets over Wouter. Altijd op zoek naar verbinding, naar samen net het verschil in meer kunnen maken. Wouter stelt de ‘lastige vragen’ direct en open, waardoor in verandertrajecten het ook wezenlijk gaat waar het over moet gaan.”

José Geertsema – Manager zorginnovatie & eHealth, adviseur RvB

← Terug naar projecten

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!