Hersenz: Evaluatie pilot blended NAH-behandeling 

Wat was de vraag?

Judith Zadoks, programmamanager van Hersenz benaderde ons in augustus 2017. Het behandelprogramma van Hersenz was gedigitaliseerd in Jouw Omgeving. Binnen drie verschillende organisaties was er een pilot gedraaid met 40 clienten. Judith vroeg ons om de pilot onafhankelijk te evalueren zodat het bestuur een goede beslissing kon nemen over het vervolg.

Waarom was het nodig?

Hersenz is een organisatie die gaat voor kwaliteit en zo pakken zij de innovatie van het behandelprogramma ook aan. Doel van de pilot was om verschillende medewerkers ervaring te laten opdoen met het (online) werken in Jouw Omgeving zodat zij inzicht krijgen in de meerwaarde hiervan. De pilot richtte zich op groepsbehandeling en individuele behandeling met de twee behandelmodules en het gebruik van het werkplan (doelen en acties). In totaal hebben 54 cliënten en 32 behandelaars met 9 behandelgroepen meegedaan aan de pilot. Na de pilot wilde Hersenz er zorg voor dragen dat alle cliënten en medewerkers konden vertellen over hun ervaringen met het behandelprogramma van Hersenz in Jouw Omgeving. Dit moest gebeuren in een gedegen evaluatie die zou leiden tot een duidelijke rapportage aan de project- en stuurgroep. Inhoudelijke kennis van e-Health en implementatie waren dan ook zeer welkom.

Wat is er mogelijk gemaakt?

Door de gekozen onderzoeksmethode – zowel kwantitatief als kwalitatief – was het voor alle deelnemers mogelijk om gelijkwaardig ervaringen in te brengen en ook met elkaar te delen. Elk van de drie organisaties had de pilot anders ingericht, dat maakte het uitdagend om tot een eenduidig advies te komen. Door het open karakter van de evaluatie kwamen de belangrijkste gemene delers duidelijk naar voren.

Hoe was de samenwerking?

Gedurende de hele evaluatie hebben Judith Zadoks en Sanne van der Hagen nauw samengewerkt. We konden elkaars gedrevenheid en zoektocht naar maximale kwaliteit binnen de beschikbare tijd dan ook erg waarderen. Toen in de strakke planning tussen uitvoering en oplevering de verwachtingen niet helemaal meer hetzelfde bleken te zijn, hebben we gezamenlijk en in goed contact doorgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een rapportage waar zowel Hersenz als Jouw Omgeving hun voordeel mee konden doen.

← Terug naar projecten

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!