Philadelphia: Disruptie van flexibilisering personeel 

Wat was de vraag?

Geert Bos en Albert Hilvers benaderden ons medio 2017 met de vraag “Help ons – met behulp van de disruptiemethode – de inzet van extern flexibel personeel te verkleinen”.

Waarom was het nodig?

De arbeidsmarktkrapte in de zorg komt eraan en is soms al voelbaar. Philadelphia is erbij gebaat als zij zelf voldoende personeel in dienst heeft. Dat zorgt voor vertrouwde gezichten die de vertrouwde zorg kunnen leveren. Er werd veel gebruik gemaakt van extern flexibel personeel en dat kwam de kwaliteit van zorg niet altijd ten goede. Daarnaast is extern flexibel personeel een hele grote kostenpost.

Wat is er mogelijk gemaakt?

Het flexibiliseringsprobleem is complex, daarom hebben we ervoor gekozen om te starten met een pijnpuntanalyse. We zijn met 12 verschillende medewerkers in gesprek gegaan. Onder andere locatiemanagers, HR-medewerkers en onderzoekers hebben we bevraagd op een aantal thema’s. Daarbij hebben we ervoor gekozen om op zoek te gaan naar de achterliggende oorzaak van de inzet van flexibel personeel. Dat leidde tot een aantal verrassende inzichten gedurende het proces. Enerzijds hadden onze gesprekken al een effect omdat mensen direct aan het denken werden gezet en tot actie overgingen. Daarnaast leverde het ook een aantal concrete oplossingsrichtingen op. Hierdoor werd het voor Geert en Albert mogelijk om direct actie te ondernemen op een aantal van de ‘oorzaken achter de oorzaak’, bijvoorbeeld de werkdruk bij het management onder de loep nemen, de gelegenheid tot samenwerken tussen locaties bevorderen en het aantal kleine contracten binnen de regio verminderen.

Hoe was de samenwerking?

Wij hebben de samenwerking als heel prettig ervaren. Er was direct veel vertrouwen tussen Geert en Albert en Buro Wisselstroom. We kregen een brede opdracht met alle ruimte om daar naar eigen inzicht invulling aan te geven. Daar was wederzijds lef en vertrouwen voor nodig. Dit hebben we beide getoond. Alle medewerkers hebben zich in ons bijzijn vrij gevoeld om de gevoelde pijnpunten met ons te delen. Een bijzondere samenwerking die naar meer smaakt.

In twee woorden: verrassende wending. Ik vond het bijzonder aan jullie dat je niet kwam met een antwoord op de vraag. Tijdens het proces kwamen we erachter dat het probleem waarmee we begonnen niet het kernprobleem was. Jullie hebben het lef om te komen met andere inzichten.

Albert HilversDirecteur Intensieve Zorg – Philadelphia Zorg

Als je denkt dat je er bent dan begint het pas. Denk daar maar eens over na.
We zijn gewend om nogal lineair te denken: Als A, dan komt B eruit. Samen met jullie kunnen we meer mensen op andere manieren laten nadenken.

Geert Bos – Directeur Intensieve Zorg – Philadelphia Zorg

Jullie zijn in staat om krachten aan te boren in de organisatie om anders te leren kijken naar problemen. Kernwoorden die bij me opkomen zijn: olifantenpaadje, catalysator, verrassen, innovaties, van de vaste paden af.

Albert Hilvers – Directeur Intensieve Zorg – Philadelphia Zorg

← Terug naar projecten

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!