QuaRijn: Goed gebruik toezichthoudende domotica 

Wat was de vraag?

Stichting QuaRijn – een ouderenzorgorganisatie in de regio Utrechtse Heuvelrug – vroeg in februari 2019 aan Buro Wisselstroom om te ondersteunen bij het implementeren van domotica-toepassingen. Dit ging op dat moment niet goed. Er was sprake van weerstand en frustratie bij medewerkers. De vraag was breed, help ons om deze domotica wel goed in te zetten. Vanuit Buro Wisselstroom pakte  Rik van Dijk deze uitdaging op.

 

Waarom was dit nodig?

De vraag naar slimme werkprocessen in de ouderenzorg is groot. Tot 2040 neemt het aantal mensen met een chronische beperking snel toe, wat in veel gevallen samengaat met een hogere levensverwachting. De zorg wordt hierdoor complexer. Dit is een risico voor de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg, aangezien het aantal zorgprofessionals ook stagneert. Zorgtechnologie zoals domotica is geen vervanging voor menselijke zorg, maar kan bij een goede implementatie wel zorgen voor een efficiëntieslag. Vanuit de urgentie en de kansen heeft QuaRijn daarom besloten om domotica te implementeren. Het gaat enerzijds om een slimme sensor welke is bevestigd in de slaapkamer van cliënten op de Psychogeriatrische Afdeling en anderzijds om halssensoren die gebruikt worden door cliënten in het woonzorgcentrum. Bij de start van dit project in maart 2019 werkte QuaRijn net een half jaar met deze nieuwe domotica.

 

Wat is er mogelijk gemaakt?

De eerste stap was om te onderzoeken waarom de implementatie tot op heden niet lukte. Hiervoor gebruikte Rik de zogenaamde klantreis-methodiek, een manier om visueel te maken hoe een proces verloopt en wat hier goed en minder goed in gaat. Het uitgangspunt hierbij is de cliënt. Deze staat centraal in de visuele tekening. Daaromheen heeft Rik samen met het personeel vanuit alle lagen in kaart gebracht hoe de organisatie handelt rondom deze cliënt. Hierbij is ook uitvoerig stilgestaan bij de rol van domotica in dit proces. Vanuit hier zijn belangrijke gesprekken gevoerd over het nut en de noodzaak van de technologie. Daarnaast is in kaart gebracht op welke punten het nu spaak loopt.

Door het belang van medewerkers, bewoners en de organisatie bij elkaar te brengen, zijn hier vier projecten uit voortgekomen:

 

  • Het vormen van een visiedocument voor het gebruik van toezichthoudende domotica
  • Het maken van duidelijke werkafspraken op de Psychogeriatrische Afdeling m.b.t. toezichthoudende domotica
  • Het maken van een communicatieplan omtrent toezichthoudende domotica
  • Verbeteren van de werkprocessen rondom toezichthoudende domotica m.b.t. de woon-zorg-appartementen

 

Hoe is de samenwerking?

Binnen Stichting QuaRijn is zorginnovatie een breed gedragen thema. Vanuit het management is er dan ook veel enthousiasme om de projecten te laten slagen. De projecten vragen een grote tijds- en aandacht investering van de zorgprofessionals. De urgentie om iets met dit thema te doen is goed belegd, waardoor iedereen zich inspant om aan het thema veiligheid & domotica te werken. De projecten vinden plaats in een multidisciplinaire groep. Hierin zijn de medewerkers pro-actief en is er een cultuur van samen leren. Rik heeft hierin een spilfunctie met korte lijnen tussen de praktijk en het management. Zo blijven de projecten constant in beweging en zorgen we met elkaar voor het borgen van deze domotica.

← Terug naar projecten

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!