Siza: Implementeren Blended Behandeling 

Wat was de vraag?

“Sanne, vanuit een collectieve afspraak van Hersenz, is Siza als deelnemer aan de beurt om Jouw Omgeving in te voeren. Alle Regionale Expertisecentra (4) gaan werken met Jouw Omgeving: wil jij het implementeren?” Dat wil zeggen: wil jij ervoor zorgen dat alle medewerkers en deelnemers Jouw Omgeving gaan toepassen in de behandeling waarbij je tevens een jaarlijkse verbetercyclus in gang zet?

De subvraag die later in het proces naar boven kwam: Binnen Hersenz gaan we binnenkort over naar de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat we met alle REC’s zo uniform mogelijk moeten gaan werken. Wil jij daarom tijdens de implementatie in de werkwijze van alle REC’s zoveel mogelijk uniformiteit aanbrengen? De opdrachtgever gaf als kader mee: volg het tempo van de REC’s, maar zorg dat je eind 2020 klaar bent.

Waarom was het nodig?

Implementeren Jouw Omgeving

Hersenz wil als behandelorganisatie meegaan met de tijd en een behandeling aanbieden die het leerproces van de deelnemer maximaal kan ondersteunen. Waarbij de regie voor de behandeling maximaal bij de deelnemer komt te liggen. Tevens wil Hersenz zoveel mogelijk uniformiteit in werken garanderen zodat je bij de verschillende organisaties, dezelfde behandeling aangereikt krijgt. Het gebruik van Jouw Omgeving & de behandelmodules daarin, draagt hieraan bij.

Inzet projectleider

Je kunt de beste technologie ter wereld hebben, technologie zelf lost niets op! Je bent nergens zonder zorgcollega’s en cliënten die de meerwaarde zien van de noodzakelijke (organisatie)verandering en de technologie ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Er was iemand nodig die de mensen kon faciliteren om deze verandering van werkwijze te kunnen gaan maken.

Wat is er mogelijk gemaakt?

Binnen de vier Regionale Expertisecentra van Siza zijn vrijwel alle clienten en medewerkers in staat om de Hersenz behandeling te volgen via het online behandelplatform JouwOmgeving. De meeste medewerkers voelen zich behoorlijk vertrouwd met het werken op deze nieuwe manier. En iedereen geeft aan dat hierdoor de regie van de behandeling meer ligt bij de client. Een medewerker gaf aan: “Bij alles wat ik doe ben ik nu bezig met ondersteunen van de deelnemers, dat is echt een verandering”

De opbrengsten van een project borgen in de organisatie vraagt om inbedding in de structuur van de organisatie. Wanneer deze structuur ontbreekt, nog nieuw is of in beweging dan is borging een nog grotere uitdaging dan het normaliter al is. Door kritische vragen te stellen, structuren helder te maken en aan de juiste betrokken personen de urgentie duidelijk te maken, is het me gelukt om de (visie op de) nieuwe werkwijze, de werkprocessen en de verbetercyclus hiervan te borgen in de structuur van de organisatie.

Dit ‘eind’ resultaat is bereikt door een gedegen procesbegeleiding. Als vaste baken heb ik de projectgroep op koers gehouden.

Hoe was de samenwerking?

De samenwerking met mijn opdrachtgevers Linda Heutink & Marco Bruggeman heb ik als heel waardevol ervaren. Door goede werkafspraken en regelmatig afstemmen hebben we ervoor gezorgd dat de collega’s bij Siza de verandering van werken zo goed mogelijk konden doormaken.

De samenwerking met de projectgroep was heel constructief en prettig. Samen hebben we veel geleerd en ik kon aan het eind met een gerust hart het project in de handen van de groep achterlaten voor de laatste afrondende werkzaamheden.

“Als kapitein van het Siza Jouw Omgeving schip was het door weer en wind, storm, regen en zonneschijn roeien met de riemen die je had…. Het was een boeiende, leerzame reis met uiteindelijk ‘land in zicht’. Dank voor het ‘koers’ houden bij deze reis” Riet Vreeman

Wil je meer lezen over dit project? Lees dan hier het blog van een van de projectgroepleden Riet Vreeman ‘Van aarzelende deelnemer tot enthousiaste gebruiker’

← Terug naar projecten

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!