Innovatieplatform ouderenzorg Den Haag 

Innovatieplatform ouderenzorg Den Haag

In 2017 is een lerend netwerk in Den Haag opgezet met als doel het welzijn en de kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen en de kwaliteit van zorg die daarbij nodig is continue te verbeteren. Vele activiteiten georganiseerd waaronder een regionaal symposium ‘Innovatie ten behoeve van geluk in de ouderenzorg’ en diverse werkconferenties over innovaties met betrekking tot kwaliteit van leven en levensverhalen. Daarnaast zijn in de regio diverse initiatieven om ideevorming over innovatie zoals de Health Innovation School en de iZi living lab ontstaan. Naar aanleiding hiervan werden we vorig jaar benaderd door Cardia en Stichting Saffier. Met het initiatief omtrent het Innovatieplatform Ouderenzorg Haaglanden willen beide organisaties in samenwerking met Zorgkantoor regio Haaglanden en Haagse zorgorganisaties actief inspelen op de wens om meer aandacht te besteden aan duurzame implementatie van innovatie.

Vergelijkbaar met onze werkzaamheden voor het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht (INOU), V&V Groningen en onze open masterclassreeks (i.s.m. Health Valley) organiseren en begeleiden we sinds begin 2021 een innovatienetwerk en ondersteuningsprogramma gericht op innovatie en implementatie.

Programma

De activiteiten van het innovatieplatform zijn bedoeld voor medewerkers die innovatie in hun takenpakket hebben, leiding (gaan) geven aan een innovatie of op een andere manier nauw betrokken zijn bij (de invoering van een) innovatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projectleiders, projectmedewerkers, programmamanagers, beleidsmedewerkers en -adviseurs. Andere activiteiten zijn specifiek voor management en bestuur van specifiek Cardia en Stichting Saffier. Het programma kent de volgende onderdelen:

1. Behoeftenonderzoek/nulmeting en startbijeenkomst

Onderzoek naar de huidige positie van innovatie en organisatie ervan op basis waarvan de verdere ondersteuning ingericht wordt (zie punt 3 en 4) – specifiek voor Cardia en Stichting Saffier.

2. Masterclassreeks Succesvolle innovatie met duurzaam resultaat

Voor maximaal 25 deelnemers vanuit Haagse zorgorganisaties. Bekijk de brochure om een indruk van het programma te krijgen. Inmiddels hebben we drie lichtingen van de masterclassreeks mogen begeleiden.

3. Learning on the job

Ondersteuning bij het leren toepassen van de (in de masterclassreeks) aangereikte methodiek in de context van een op te starten innovatieproject – specifiek voor Cardia en Stichting Saffier. Bekijk de brochure voor meer informatie.

4. Ondersteuning organisaties bij visie en strategievorming

Begeleiding bij het intern verder vormgeven en organiseren van innovatie, om te zorgen dat innovatie niet een project blijft maar een strategische beweging in de organisatie waarmee duurzaam impact gemaakt wordt – specifiek voor Cardia en Stichting Saffier.

5. Innovatienetwerkbijeenkomsten

Bedoeld ter inspiratie, kennisuitwisseling en netwerkvorming tussen de verschillende organisaties. Bekijk de brochure voor de data, meer informatie en aanmelding.

6. Koplopersbijeenkomsten

Dialoogsessies specifiek bedoeld voor Cardia en Stichting Saffier waarbij specifiek ingezoomd wordt op uitwisseling van strategische keuzes, hoe innovatie intern georganiseerd wordt, in welke context geïnnoveerd wordt en waar je tegenaan loopt. Bekijk de brochure voor meer informatie.

7. Kennisdeling en borging via platform

We zetten een online platform op om mensen met elkaar in verbinding te brengen en kennis en ervaringen te kunnen uitwisselen. Dit onder meer omtrent relevante technologische producten, uitwisseling van geleerde lessen, verkende valkuilen en aandachtspunten voor een succesvolle implementatie.

Meer informatie en contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de beschreven programmaonderdelen of wilt u verkennen of een van deze activiteiten ook interessant is voor uw organisatie? Neem dan contact op met Wouter Wolters van Buro Wisselstroom: wouter@burowisselstroom.nl of 06 – 50 549 859.

Voor vragen over de randvoorwaarden of aanmelding voor de masterclassreeks zie ook: https://www.saffiergroep.nl/innovatieplatform. Voor vragen over de activiteiten van het innovatieplatform kunt u ook contact opnemen met Elisabeth de Vries, Senior Adviseur Strategie Stichting Saffier: E.deVries@saffiergroep.nl of 06 – 53817201 of met Aveliene Kool, Manager Innovatie en Projecten Cardia: akool@cardia.nl of 070 – 80 08 610.

Hoe was de samenwerking?

Dank Wouter voor alle inspiratie en kennis. De oogst is indrukwekkend, hier kunnen we verder mee!

Annemiek Overboom Voorzitter Raad van Bestuur Saffier

← Terug naar projecten

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!