Powertools | Participatief ontwerpen van technologie ter bevordering van zelfredzaamheid bij mensen met een cognitieve beperking 

Wat was de vraag?

Wil je meewerken in een tweejarig onderzoek naar het ‘participatief ontwerpen van technologie ter bevordering van zelfredzaamheid bij cliënten met een cognitieve beperking’? Jij hebt de kennis en ervaring om (toen) vanuit Noxqs hier een waardevolle bijdrage aan te geven. 

Waarom was het nodig?

Het zelfstandig kunnen uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen wordt steeds belangrijker in het licht van de vermaatschappelijking van de zorg. Voor cliënten met een cognitieve beperking (licht verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis, niet aangeboren hersenletsel, e.d.) is het aanleren van dergelijke vaardigheden vaak moeilijk. Technologie die zelfredzaamheid stimuleert (zoals apps en serious games die cliënten helpen structuur aan te brengen in alledaagse taken) is daarom veelbelovend. De ontwikkeling hiervan is echter vaak gedreven vanuit de mogelijkheden die de technologie biedt in plaats vanuit het perspectief van cliënt en zorgverlener. Om technologie die zelfredzaamheid stimuleert te kunnen toepassen moeten zowel cliënt als zorgverlener nieuw gedrag aanleren, waardoor tot 70% van deze nieuwe technologie niet bestendigt. De kans op daadwerkelijke en duurzame impact op zelfredzaamheid neemt toe wanneer uitgegaan wordt van behoeften, kennis en vaardigheden van cliënt en zorgverlener. Een participatieve aanpak biedt hier kansen toe.

Wat is er mogelijk gemaakt?

In Powertools hebben cliënten en zorgverleners intensief bijgedragen aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid-bevorderende technologie, via participatieve methoden uit de designwereld. Studenten van diverse opleidingen, met een technische, ontwerp- of zorgachtergrond, hebben de technologie samen met de cliënten en zorgverleners ontwikkeld en geëvalueerd. Zij deden dit onder begeleiding van docent-onderzoekers en professionele ontwerpers. Zij gebruikten hierbij creatieve en visuele technieken, zoals dagboekmethoden en foto-opdrachten. Via deze technieken konden alle betrokkenen communiceren over het onderwerp, niet gehinderd door barrières voortkomend uit jargon of discipline.

Het project heeft de volgende zaken opgeleverd:

  • Ontwerpprincipes voor zelfredzaamheid-stimulerende technologie die aansluit op behoeften, kennis en vaardigheden van cliënten met een cognitieve beperking.
  • Richtlijnen voor het beroepsmatig handelen van zorgverleners, aansluitend op de zelf-regisserende cliënt en de invoering van technologie.
  • Technologische interventies gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid van cognitief beperkte cliënten bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
  • Ontwerpmethoden via welke cliënt en zorgverlener samen zelfredzaamheid-stimulerende technologie kunnen ontwikkelen, implementeren en evalueren.

Bekijk de volledige toolkit op www.powertoolkit.nl 

Hoe was de samenwerking?

Powertools was een project met: Universiteit Twente – Vakgroep Human Centred Design | Hogeschool Utrecht – Lectoraat Co-design, UCREATE Centre of Expertise Creative Industries | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, Lectoraat Lokale dienstverlening vanuit klantperspectief, Lectoraat Levensloopbegeleiding bij autisme | Intermetzo | Siza | Philadelphia | Kaliber | Oneseconds | NoXqs

In mijn rol als co-designer bij Noxqs heb ik deelgenomen aan dit project. Omdat ik er zo ontzettend veel plezier aan beleefde bleef ik uit persoonlijke interesse betrokken bij Powertools.

← Terug naar projecten

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!