RIVM: Rechten bij elektronische verwerking van gegevens 

Wat was de vraag?

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (onderdeel van het RIVM) vroeg ons: “Ontwikkel samen met ons een visie op digitale communicatie met burgers in de uitvoering van bevolkingsonderzoeken en hoe daarbij om te gaan met de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens?” (de voorganger van de Wapvpz).  De uitkomsten moeten bruikbaar zijn voor de afstemming van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) met het Ministerie van VWS en de uitvoeringsorganisaties van de bevolkingsonderzoeken.

Waarom was het nodig?

Antwoord op deze vraag was urgent gezien de wet per 1 juli 2020 in werking treedt. De eerste belangrijke vraag voor het CvB/RIVM was dan ook: “In welke mate is de wet op ons van toepassing en wanneer voldoen we er aan?”. De uitkomsten van deze vragen waren sterk van invloed op de te vormen visie op digitale communicatie.

Wat is er mogelijk gemaakt?

De wet “cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens” beschrijft waar zorgaanbieders aan moeten voldoen wanneer zij gegevens van cliënten verwerken en delen met andere zorgaanbieders. Tijdens dit traject is de betekenis, impact en urgentie van deze wet voor het CvB/RIVM inzichtelijk gemaakt. Het betrof een complexe vraag omdat de bevolkingsonderzoeken en de organisatie  onderling  verschillen. Tijdens de opdracht is daarom per bevolkingsonderzoek verkend wat de wet betekent, in hoeverre zij op dit moment voldoen aan de eisen van de Wet en wat er eventueel nog gedaan moet worden om te voldoen. De resultaten zijn uitgewerkt in een praktische notitie die intern gebruikt wordt en daarnaast voor de afstemming van het CvB met het Ministerie van VWS en de uitvoeringsorganisaties.

Hoe was de samenwerking?

“De samenwerking met Buro Wisselstroom was prettig, pragmatisch en aanscherpend. De uitdaging zat in het ontrafelen van de complexiteit tussen de verschillende bevolkingsonderzoeken, bijbehorende werkprocessen en betekenis en uitvoering van de wet. Daarbij hebben we gezamenlijk de grenzen van het maximaal mogelijke opgezocht.”

Barbara Hoebee, Coördinator Centrum voor Bevolkingsonderzoek, Tijdens de opdracht werden we ingehaald door het inzicht wat we moesten doen voor de uitvoering van de wet. José Geertsema heeft ons geholpen om dit te bespreken binnen het CvB en de complexiteit en de impact van de wet op een eenvoudige en toepasbare manier te kunnen bepalen per bevolkingsonderzoek. Dit maakt dat we nu verder kunnen met de uitvoeringsorganisaties en met het ontwikkelen van richtlijnen in wat geregeld moet zijn. Daarnaast hebben we nu inzicht in waar we nog keuzes in hebben te maken.

← Terug naar projecten

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!