Verslavingszorg Noord Nederland: Ontwikkeling visie en strategie 

Wat was de vraag?

Via Eveline Molenaar werden we door het MT gevraagd om een visie en strategie op ehealth te ontwikkelen. De vragen die in eerste instantie centraal staan zijn: “Waar loont het om te innoveren met ehealth?” en “Wat is nodig om deze innovatie(s) structureel door te voeren?”.

Waarom was het nodig?

VNN is al lang actief op het gebied van e-health. Met Webzorg was het 10 jaar geleden een van de pioniers binnen verslavingszorg. De afgelopen jaren ontstonden binnen de organisatie vele ideeën, wensen en initiatieven ten aanzien van e-health. Uit interne analyses blijkt dat het niet ontbreekt aan ontvankelijkheid voor de potentie van e-health maar eerder dat het niet lukt om te komen tot de situatie waarin e-health een structurele plek heeft binnen de dienstverlening. Dit kwam mede doordat initiatieven organisch ontstonden maar verder weinig samenhang hadden en geen brede betrokkenheid vanuit de organisatie. Vanuit de vele initiatieven in het verleden en de huidige situatie vindt VNN het belangrijk dat e-health ditmaal degelijk wordt opgepakt en dat toegewerkt wordt naar structureel gebruik ervan.

Wat is er mogelijk gemaakt?

In eerste instantie is gekozen om het traject af te bakenen en behapbaar te maken door eerst te kijken naar één zorgpad. Daarbij is gekeken naar een zorgpad met een groot volume gezien hier het grootste verschil te maken is. Denk daarbij aan werkprocessen met een grote cliëntenpopulatie, processen die veel mensen uitvoeren, met veel verschillende betrokkenen, waar veel tijd aan besteed wordt of processen/ behandeltrajecten die lang duren. Hierna is behoeftenonderzoek gedaan onder cliënten, ervaringsdeskundigen, medewerkers en management. Op basis daarvan zijn gemene delers gevormd waarbij gekeken is welke belangen en behoeften van cliënten, medewerkers en management elkaar raken. Op deze manier weten we nu waar het loont om te innoveren. Momenteel onderzoeken welke oplossingen kunnen bijdragen en organiseren we op korte termijn een vervolgbijeenkomst met cliënten, medewerkers en MT om de resultaten te bespreken, oplossingsrichtingen te verkennen en ambities voor de toekomst te bepalen. Hierna wordt een impactanalyse gedaan zodat de organisatie weet wat er aan tijd, mensen (organisatorisch) en middelen (financieel) nodig is om de beoogde potentie van de innovatie te benutten.

Hoe was de samenwerking?

De samenwerking met VNN is tot op heden erg prettig! Het traject wordt zeer serieus genomen, wat mede blijkt uit de betrokkenheid van het aantal medewerkers, cliënten, ervaringsdeskundigen, cliëntenraad en het MT. Juist vanwege deze betrokkenheid hebben we zeer waardevolle inzichten boven water kunnen krijgen tijdens de georganiseerde klantreisbijeenkomsten. Ook de eerlijkheid van betrokkenen wanneer zij kritisch keken naar hun eigen beleving en processen zorgden voor een scherp beeld van waar innovatie grote meerwaarde kan leveren in de praktijk. Daarnaast toont het wat ons betreft lef van VNN dat alles ter discussie gesteld mag worden. In een recente afspraak met Menzis waarin de tussentijdse resultaten werden gepresenteerd, kregen we dit gezamenlijk ook terug. Menzis was lovend over de manier waarop het proces is aangepakt, over de waardevolle inzichten die het al opgeleverd heeft en sprak van een uniek project. Wat ons natuurlijk ook wel een beetje trots maakt!

← Terug naar projecten

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!