Zorg voor innoveren (VWS, ZonMW, NZa, NZi): Ontwikkeling handreiking eHealth implementatie 

Wat was de vraag?

Eind 2017 werden we benaderd door Claire Hostmann (VWS) en Inge Valstar (Zorg voor innoveren) met de vraag een handreiking te ontwikkelen dat projectleiders en programmamanagers uitlegt hoe je e-health implementeert.

Waarom was het nodig?

Samen met Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit zetten ZonMW en het ministerie van VWS zich via zorgvoorinnoveren.nl in om zorgvernieuwers de weg te wijzen door informatie beschikbaar te stellen. Op de site is veel informatie te vinden over het opstarten van innovatie. Uit onder andere de eHealthmonitor van Nictiz blijkt dat grote behoefte is aan meer kennis over implementatie zodat innovaties ook echt gebruikt gaan worden. Deze informatie ontbreekt op dit moment nog op zorgvoorinnoveren.nl.

Wat is er mogelijk gemaakt?

Zoals bij elk e-healthproject is het ook bij dit project belangrijk om eerst een goed beeld te hebben van de behoeften. We hebben daarom de opdracht in tweeën geknipt door eerst behoeftenonderzoek te doen. We deden een oproep op Linkedin voor deelname aan een kort interview via een vragenformulier. Hierop volgde grote belangstelling voor het onderwerp en in de te ontwikkelen handreiking. 75 (voornamelijk) projectleiders, -medewerkers en programmamanagers vulden het vragenformulier in en maakten ons duidelijk dat:

  • Implementatie van e-health niet goed van de grond komt en er grote behoefte is aan meer kennis en informatie;
  • Er behoefte is aan het samenbrengen en breed verspreiden van kennis en informatie over implementatie van e-health;
  • Implementatie van e-health een omvangrijke organisatieverandering is. Er is grote behoefte aan kennis en informatie die realistisch (i.p.v. rooskleurig/ luchtig) is en recht doet aan het integrale karakter van implementatie van e-health;
  • Er behoefte is aan een plek waar je gemakkelijk en snel de content kan bereiken die voor jou relevant is;
  • Vele respondenten zich storen aan de oppervlakkigheid van bestaande informatie. Bovenal is er daarom behoefte aan antwoord op de vraag “Hoe dan?!”. Kortom: “hoe geef ik praktisch vorm aan elke stap die ik moet doorlopen om vorm te geven aan implementatie”. Ook wordt daarbij gevraagd naar praktische aandachtspunten en kennis van controlevragen waarmee je kunt evalueren of je project op de juiste weg zit.

Aansluitend op bovenstaande onderzoek is een werkveldbijeenkomst georganiseerd met o.a. vertegenwoordiging vanuit: de Patientenfederatie, ZonMw, VWS, ONVZ, Arq Psychotrauma Expert Groep, Health Valley, KWF, Zelfzorg Ondersteund, Pameijer, Universiteit van Tilburg, Reik, Regionale Samenwerkingsrganisatie (RSO) st. Gerrit, Skipr, Fysio Holland, Actiz, V&VN en Nictiz.

Op basis van de presentatie van de onderzoeksresultaten is verdere verdieping gezocht door gezamenlijk na te denken over hoe de handreiking/ het kennisplatform zo bruikbaar mogelijk gemaakt kan worden. In groepen is gebrainstormd over wat er nodig is om de kennis en informatie zo goed mogelijk te ontsluiten zodat bezoekers snel de informatie vinden die voor hun relevant is. Uiteindelijk resultaat van de verschillende groepen waren clusters met onderliggend (circa 300) concrete ideeën over hoe te zorgen voor een optimale ontsluiting van de ontwikkelde content.

Na het behoeftenonderzoek ontvingen we ook vervolgopdracht voor het ontwikkelen van de content voor de handreiking. Deze is vervolgens gepubliceerd op zorgvoorinnoveren.nl als onderdeel van de kennisbank Implementatie. Bekijk de handreiking hier.

Hoe was de samenwerking?

De samenwerking met Inge Valstar (Coördinator Zorg voor innoveren – ZonMw) was prettig en constructief. Doel van onder meer ZonMw en VWS is om in haar toekomstige programma’s nadrukkelijk meer aandacht te besteden aan implementatie van innovaties in de zorg waarbij verwezen zal worden naar de handreiking en ons 5-fasenmodel. Het moge duidelijk zijn dat we daar best trots op zijn!

← Terug naar projecten

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!